ÜLKÜCÜ KİMDİR

 

Ülkücü Kimdir ?

                       ÜLKÜCÜ KİMDİR ?
Islamı hayat nizamı olarak seçen, bu nizamı tavizsiz bir şekilde
yasamaya çalısandır.
Türk olmanın gururunu faziletiyle bütünleştiren, Türk-İslam Ülküsü'nü
yaşayandir.
Günü birlik siyasi menfaatleri aşarak, asırlar sonrasını görebilen
ve asırlar sonrasi için hazırlık yapan insandir.
Allah için seven, Allah için savaşan, Allah'ın rızasına koşan,
Allah nızamı için yanan, Allah için bugzeden kahramandır.
Semalarda dalga dalga yayılan ezan susmasın diyerek toprağın kara bağrına
düşen candır.
Kimi zaman Derviş Yunus, kimi zaman Yavuz, kimi zaman surlarda
üçhilalli sancak elinde Ulubatlı Hasan'dır... 


"Ben" i aşarak, "biz" diyerek
nefsini kör kuyulara, çikarmamak üzere atandır.
Dağlarıyla, taşlarıyla,ırmaklarıyla, ovalariyla ve yollarıyla
bir kara parçasını vatan yapandır.
Türklük deyince 300 milyonluk Türk Dünyasını kucaklayan, anne şevkatiyl
evlatlarını bagrına basan;kimi yerde Kıbrıs, Kırım,       
Kırıiz; kimi yerde Bişkek, Bakü,Kerkük, Dogu Türkistan... velhaıl
En zor şartlarda, en buhranlı zamanlarda, en müşkül alanlarda, Türk'e yol
gösteren,akıl veren, umut olan Dede Korkut Han'dır. 


Haksızlık karşısında susmaya,davasinda taviz vermeye, korkaklığı,
pişirikliği, nemelazımcılığı,lügatınden çıkarıp atandır.
                


Yiğidin başında KÜRŞAD, il derleyip vatan tutan ILTERIS, bilgelikte
TONYUKUK, AKSEMSEDDIN, Malazgirt Ovasinda ak kefen içerisinde
ALPARSLAN' dır. 

Türk'ün töresini, Türk'ün ilini islamla yoguran,Islamla kaynaştıran,
Ahmed Yesevi Ocağında kaynayan, pişen, kavrulandır.
Bir bozkurt esaret zincirlerini kırandır.
Liderine, ocağına, fikir sistemine bağlı, tefrikaya çanak tutmayandır.
Rehberi iki cihan serveri (sav),kaynagı, ilhami, düsturu Kur'andan alandır.. 

Ülkücü budur.. Ülkücü budur...Ülkücü budur..
 
               


 

 

TÜRK BİRLİĞİ GÜDENLERİN ÜLKÜSÜ:
1) Önce her türlü insanlık haklarından mahrum edilmiş bulunan ve işkence ile imhasına çalışılan esir Türklerin neşriyat ve propaganda yolu ile haklarını korumak.
2) Diploması yolları ile bunlara her çeşit yardımı sağlamağa çalışmak.
3) Arada, imkan nispetinde kültür birliği kurmağa çalışmak ve bunu kuvvetlendirmek.
4) Esir bulunan Türk yurtlarının ayrı, ayrı istiklal kazanarak, hür milletler topluluğu içinde layık oldukları yerleri almalarını sağlamağa çalışmak.
5) Esir bulundukları ülkelerden, mülteci ve muhacir olarak gelenleri sıcak bir ilgi ile karşılayıp her çeşit kabil olan yakın hedeflere ulaşmağa çalışmaktan ibaretti.

DEĞİL Mİ Kİ;ALLAH BİR, DİN BİR, VATAN BİR,
SİNELERDE AYNI DUYGU,DİLLERDE TEKBİR...

TUNA:
Bu bir isim değil, su değil kalbimizde çağlayan bir tarihtir.
TÜRKSÜZ TUNA ÖKSÜZ, TUNASIZ TÜRK YASLIDIR
Bir çok cenklerimiz tuna boyunda oldu. Türk akıncıları Tuna' ya karşı aktılar. Tuna' ya çağlayanlar gibi Türk kanı katıldı. Tuna onun için gönüllerin en coşkun ve suların en kudretlisidir ve tuna bunun için bizimdir.

BOZKURTLARIN OLMADIĞI YERDE KÖPEKLERLE ÇAKALLAR BOL OLUR! 


BAŞBUĞUMUZ
ALPARSLAN TÜRKEŞ'TEN
TÜRK ÜLKÜSÜ ÜZERİNE SÖZLER


Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez.

Milliyetçilik; reaksiyon değil, aksiyondur. Dinamiktir.

DALINDAN KOPAN YAPRAĞIN AKIBETİNİ RÜZGAR TAYİN EDER.

TÜRKLÜK bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Mülkiyetin;başkalarını sömürme, ezme aracı olarak kullanılmasına karşıyız.

Milliyetçilik ülküsü, ideolojisi her türlü sınıf sistemlerine karşıdır.

Fikir, iman, ülkü aşkı ... İnsanları güçlü yapan bunlardır.

Devletleştirme, her şeyin devlet emrine, yani devletin başındaki kişilere verilmesidir.

Biz ne başkalarına uşaklık etmek, nede başkalarını uşak olarak kullanmak istemeyiz.

Taklitçilik bir nevi hırsızlıktır.

Dokuz Işık Doktrini, derin bir insan sevgisi ve insan haysiyetine saygı ile bağlı olma isteğini içerisinde taşır.

İnsanlık aleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir.

Dokuz ışık demek, Türk ülküsü demektir.

Türk Töresi, Türk Ülküsünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

Ahlakçılık anlayışımız, Türk Ahlakı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

İslamiyet'i ele alıp Türklüğü inkar etmek ihanettir. Bunun terside aynı derecede gaflet ve ihanettir.

Türkün en önemli vasfı teşkilatçılığıdır.

Kendi planımıza tabi olacağız. Düşmanlarımızı, yari Türk milletinin düşmanlarını planımıza tabi kılacağız, tabi edeceğiz.

İnsanlar,; yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye aşağılanmaya asla müsaade, müsamaha ekmezler. Her şahıs, her kişi, düşmanlarımıza karşı canlı bir propaganda vasıtası olmak zorundadır.

Hepiniz birer Türk Bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin.
TÜRK BİRLİĞİ ÜLKÜSÜ:
Türk birliği ülküsü, yeryüzündeki bütün Türklerin bir millet ve bir devlet halinde,bir bayrak altında toplanma ülküsüdür.
KIZIL ELMA:
Ülkü yolunda kat edilmesi gereken mesafeyi, alınması gereken hedefi gösterir.
ÜLKÜSÜZ İNSAN ÇAMURDAN FARKI OLMAYAN BİR VARLIKTIR.

TÜRKÇÜLÜK:
Türkçülük , Türk milletinin , ilim, sanat, ziraat, iktisat, kültür ve diğer her alanda, milli gelenek ve milli bünyeye uygun bir şekilde kalkındırılması içte ve dışta her çeşit saldırganlıklara karşı korunarak hür ve müstakil olarak yaşatılmasını hedef tutan bir ülküdür.
ÜLKÜCÜLÜK:
Ülkücülük idealizm demektir. Bizim ülkümüzün hedefi Türk milletini en kısa yoldan, en kısa zamanda başkalarına avuç açmadan çağlar üzerinden sıçrayarak çağdaş medeniyetin en ön safhasına geçirmek, ilimde,teknikte, medeniyette yeryüzünün en kuvvetli varlığı haline getirmek,Türklüğü yüceltmektir. Bütün Türklerin tutsaklıktan kurtulup hür ve bağımsız olması ülkümüzdür.
ÜLKÜMÜZ

 

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:

 

Reklam
 
MEVZU BAHİS VATANSA GERİSİ TEFARRUATTIR
 

YOUTUBE VİDEOLAR

BİZİM SEÇTİKLERİMİZ

TÜRK TİTRE VE KENDİNE DÖN
 

EKLENECEK

TÜRKLÜK BEDENİMİZ İSLAMİYET RUHUMUZDUR
 
RUHSUZ BEDEN CESET OLUR
BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ
 

HEPİNİZ BİRER TÜRK
BAYRAĞISINIZ BAYRAĞI YERE DÜŞÜRMEYİN LEKELEMEYİN KİRLETMEYİN
____________ Kendinizi
küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir
 zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir.
 Birlik, beraberlik içinde olmaktır. ____________ İslâmiyeti
ele alıp Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede
 gaflet ve ihanettir. A.TÜRKEŞ

 
Bugün 1 ziyaretçi (1 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
HAZIRLAYAN BAKİ DURAL